ORMO

ORMO s.r.o.
Miestneho priemyslu 1028
029 01 Námestovo

ormo-budova.jpg, 33kB

Profil spoločnosti

Spoločnosť ORMO s.r.o. pri svojom vzniku v roku 1997 nadviazala na aktivity fyzickej osoby, ktorá pôsobila na trhu od roku 1991. Hlavným predmetom činnosti sú: stavebná činnosť, montážne a zváračské práce. V posledných rokoch sa firma orientuje aj na obchodnú a sprostredkovateľskú činnosť. Základnou filozofiou, ktorou sa v našej spoločnosti riadime, je poznanie požiadaviek zákazníka a napĺňanie jeho očakávaní nielen v kvalite vlastného diela, ale i v dodržiavaní dohodnutých podmienok. Sme presvedčení, že len serióznym a korektným prístupom ku každému zákazníkovi môžeme byť úspešní v súťaži s ostatnými firmami.


© 2009 Mediahost.sk